Wij gebruiken cookies. accepteer

Cursusreglement

Bij inschrijving voor een cursus of workshop ga je automatisch akkoord met het cursusreglement van muziekclub N9.

- Muziekclub N9 is niet aansprakelijk voor schade of diefstal tijdens, voor of na de les.

- Het inschrijvingsgeld wordt per lessenreeks betaald. Het is niet mogelijk per les te betalen.

- Een gemiste les, door welke oorzaak ook, geeft geen recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

- U hebt geen recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld wanneer u uw inschrijving annuleert of uw lessenreeks onderbreekt of vroegtijdig afbreekt. Terugbetaling kan enkel indien u een medisch attest kan voorleggen waarbij u ongeschikt wordt bevonden voor deelname.

- Muziekclub N9 mag een workshop, masterclass of cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. (Bijvoorbeeld te weinig inschrijvingen, langdurige ziekte van de docent, overmacht etc.) In het geval van annulatie door muziekclub N9 heeft de cursist recht op terugbetaling van het lesgeld, naar rato van het aantal weggevallen lessen.

- Een korting is enkel mogelijk voor houders van de UiTPAS Meetjesland met kansentarief

- Indien een cursus volzet is heeft u de mogelijkheid om in te schrijven op de wachtlijst.

- Breng niet onaangekondigd een nieuwe partner of geïnteresseerde vriend(in) mee naar de lessen. Gelieve dit eerst te vragen aan muziekclub N9.

- Neem bij vragen of problemen steeds contact op met cursus(at)n9(dot)be.