• 28
    apr
    Uitschieter

    Uitschieter

    Dit concert kreeg het kwaliteitslabel UITSCHIETER, waarmee relatief onbekende pareltjes in de kijker gezet worden. UITSCHIETER helpt je een keuze te maken uit het ruime en gevarieerde Meetjeslandse podiumaanbod en nodigt uit tot ontdekken. Mét een gerust hart, want alle voorstellingen werden afzonderlijk geselecteerd door de Meetjeslandse programmatoren. Kwaliteit gegarandeerd! Ontdek alle UITSCHIETERS op www.uitschieter.be

    Uitschieter

Cursusreglement

Bij het betalen van het cursusgeld gaat u automatisch akkoord met het cursusregelement van muziekclub N9.

- Draag bij danslessen aangepaste of propere schoenen.

- Muziekclub N9 is niet aansprakelijk voor schade of diefstal tijdens, voor of na de les.

- Cursusgeld wordt per lessenreeks betaald. Wie per les wil betalen, betaalt 2 euro per les extra. Dit is echter niet voor alle cursussen mogelijk.

- Een gemiste les, door welke oorzaak ook, geeft geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.

- U hebt geen recht op terugbetaling van het cursusgeld wanneer u uw inschrijving annuleert of uw lessenreeks onderbreekt. Terugbetaling kan enkel indien u een medisch attest kan voorleggen waarbij u ongeschikt wordt bevonden voor deelname.

- Muziekclub N9 mag een cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. (Bijvoorbeeld te weinig cursisten, langdurige ziekte van de docent, overmacht etc.) In het geval van annulatie door muziekclub N9 heeft de cursist recht op terugbetaling van het lesgeld, naar rato van het aantal weggevallen lessen.

- Voor een oefenles of toonmoment kunt u voor bepaalde cursussen terecht op Open Huis in september. De eerste officiële les van de cursusreeks is steeds betalend.

- Een korting is enkel mogelijk met een Kom Uit Pas. Zie: http://www.eeklo.be/informatie/Kom_uit_Pas

- Indien een cursus volzet is heeft u de mogelijkheid om in te schrijven op de wachtlijst.

- Breng niet onaangekondigd een nieuwe partner of geïnteresseerde vriend(in) mee naar de lessen. Gelieve dit eerst te vragen aan muziekclub N9.