Wij gebruiken cookies. accepteer

Privacy en Cookies

PRIVACYBELEID

Contact
Als vzw Driewerf Hoera (hierna: ‘muziekclub N9’) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

muziekclub N9
Molenstraat 31, 9900 Eeklo
info@n9.be
09 377 93 94

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door muziekclub N9 verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van muziekclub N9 (uitvoering overeenkomst)
• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)
• het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:
• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer, UiTPAS-nummer
• Rijksregisternummer
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk…)
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
• de technische verwerking van de ticketverkoop

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Muziekclub N9 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk 10 jaar.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
Muziekclub N9 kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Aanwezigheidsregister - tijdelijke maatregel
In het kader van de coronapandemie zijn we verplicht zowel bij voorstellingen als bij workshops aanwezigheidsregisters bij te houden. Deze bevatten tenminste naam en telefoonnummer van elke tickethouder of deelnemer. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om voor te leggen aan de tracing instanties, indien zij daar om vragen. De gegevens zullen na dertig dagen bewaring vernietigd worden.

COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies, die ons onder andere helpen om uw ervaring met onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat die optimaal presteert zoals u verwacht. Cookies zijn tekstbestanden met kleine stukjes informatie die naar uw computer of mobiele apparaat worden gedownload. Ze kunnen uw ervaring met het gebruik van een website verbeteren, bijvoorbeeld door uw gebruik van onze website bij te houden, zodat deze kan worden verbeterd om aan uw behoeften te voldoen. Ze kunnen er ook voor zorgen dat advertenties die u online ziet relevanter zijn voor u en uw interesses. Door gebruik te maken van onze website en onze services geeft u toestemming om cookies naar uw computer of mobiele apparaten te sturen. U kunt uw voorkeuren via uw browser op elk gewenst moment wijzigen. U kunt op elk moment uw toestemming voor onze cookies intrekken, zelfs als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Vergeet echter niet dat, als u niet instemt met sommige van onze cookies, de gebruikerservaring hieronder kan lijden.